Willem Twee - Toonzaal

WILLEM TWEE concertzaal (v/h De Toonzaal) is een kleine, sfeervolle concertzaal die gehuisvest is in een oude Bossche synagoge. In de concertzaal wordt klassieke en actuele muziek, jazz en wereldmuziek uitgevoerd, maar wordt ook aan elektronische muziek een podium geboden.

WILLEM TWEE concertzaal programmeert actueel, onderscheidend, met onderlinge verbanden en met een hoogwaardig niveau. Diversiteit is het handelsmerk: jaarlijks vinden meer dan honderd concerten met topensembles en -musici. WILLEM TWEE concertzaal behoort, mede vanwege zijn intieme sfeer en prachtige akoestiek, tot een van de meest favoriete podia in Nederland.

Behalve als concertpodium is WILLEM TWEE concertzaal ook een werk- en productieplaats; een plek voor uitvoerende musici en componisten.
Als producent biedt WILLEM TWEE …

WILLEM TWEE concertzaal (v/h De Toonzaal) is een kleine, sfeervolle concertzaal die gehuisvest is in een oude Bossche synagoge. In de concertzaal wordt klassieke en actuele muziek, jazz en wereldmuziek uitgevoerd, maar wordt ook aan elektronische muziek een podium geboden.

WILLEM TWEE concertzaal programmeert actueel, onderscheidend, met onderlinge verbanden en met een hoogwaardig niveau. Diversiteit is het handelsmerk: jaarlijks vinden meer dan honderd concerten met topensembles en -musici. WILLEM TWEE concertzaal behoort, mede vanwege zijn intieme sfeer en prachtige akoestiek, tot een van de meest favoriete podia in Nederland.

Behalve als concertpodium is WILLEM TWEE concertzaal ook een werk- en productieplaats; een plek voor uitvoerende musici en componisten.
Als producent biedt WILLEM TWEE niet alleen plaats aan initiatieven van componisten en ensembles; ook op eigen initiatief worden projecten ontwikkeld. Dit uit zich vooral in genreoverstijgende producties, waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Vanwege de kernpodiumfunctie van WILLEM TWEE concertzaal is de actuele en geïmproviseerde muziek hierbij meestal de basis. Uitgangspunt is dat de producties een substantiële bijdrage leveren aan de kwaliteit van het aanbod in Nederland. Daarbij is het spectrum aan genres en periodes even breed als het artistiek profiel.

Openingstijden

Kijk voor de actuele openingstijden van de Toonzaal op de website.

Locatie