Kerk H. Johannes Onthoofding

Hoe oud de parochie is, is niet bekend. Wel vermeldt Schutjens in zijn boek "Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch", dat in 1377 Johannes van Dongen overleed, de pastoor van Nuland.

De tegenwoordige pastoor kan terugzien op een lange rij voorgangers, die niet allen bekend zijn. De parochie besloeg de gehele gemeente Nuland, een deel van de gemeente Rosmalen, Heeseind, Kruisstraat, Vriessestraat en een deel van Rosmalens Vinkel Tussen de Nulandse Barrière en café Jachtlust. Deze omvang is in 1854 door Mgr. Zwijssen opnieuw bekrachtigd.

Wanneer het Rosmalense deel bij de parochie is gekomen, is nog niet achterhaald. Wel staat vast dat na 1685 de pastoors van Nuland zich pastoor van Nuland en Heeseind noemden. In 1884 verloor de parochie het gebied Vinkel, toen daar onder de oud-kapelaan van Nuland, P. Vogels, een nieuwe parochie werd gesticht.

De kerkgebouwen

Over de…

Hoe oud de parochie is, is niet bekend. Wel vermeldt Schutjens in zijn boek "Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch", dat in 1377 Johannes van Dongen overleed, de pastoor van Nuland.

De tegenwoordige pastoor kan terugzien op een lange rij voorgangers, die niet allen bekend zijn. De parochie besloeg de gehele gemeente Nuland, een deel van de gemeente Rosmalen, Heeseind, Kruisstraat, Vriessestraat en een deel van Rosmalens Vinkel Tussen de Nulandse Barrière en café Jachtlust. Deze omvang is in 1854 door Mgr. Zwijssen opnieuw bekrachtigd.

Wanneer het Rosmalense deel bij de parochie is gekomen, is nog niet achterhaald. Wel staat vast dat na 1685 de pastoors van Nuland zich pastoor van Nuland en Heeseind noemden. In 1884 verloor de parochie het gebied Vinkel, toen daar onder de oud-kapelaan van Nuland, P. Vogels, een nieuwe parochie werd gesticht.

De kerkgebouwen

Over de kerkgebouwen is meer bekend. Schutjens dateert de oudste kerk uit de XIIe eeuw. Helaas is dit kerkgebouw wat stond tussen de Kerkdijk en de Nulandsestraat en ook toegewijd aan Johannes de Doper, verdwenen. Daarmee gingen een aantal wapenborden, gebrandschilderde ramen en het graf van Gerard van Vladeracken, Heer van Geffen en Nuland, verloren.

Locatie