Artots

Wij zoeken mogelijkheden en dan benaderen wij kunstenaars of zij benaderen ons. Zo creëren wij een voedingsbodem, een broedplaats. Kunstenaars stellen elkaar op de hoogte over ARTOTS. Er wordt gretig ingehaakt op de mogelijkheid deel te nemen aan nieuw geïnitieerde projecten. Wij onderhandelen ook met andere instellingen om gezamenlijk activiteiten te organiseren en stellen de ruimte beschikbaar en/of participeren in diverse andere initiatieven waaronder educatieve projecten.

ARTOTS houdt zich op een specifieke manier bezig met hedendaagse beeldende kunst in Den Bosch en omgeving. Wij staan open voor ideeën over beeldende kunst via kunstenaars, kunstinstellingen/ organisaties.

Wij werken vanuit onze basis en presenteren kunst op steeds wisselende locaties. Wij noemen dit een 'nomadeconcept'. Op basis van dit 'hit and drop' concept worden de projecten en activiteiten georganiseerd.
 

Locatie