De Leuvense Poort

De Leuvense Poort was één van de vijf stadspoorten van de vestingwerken in 's-Hertogenbosch in de stadmuur die voor 1225 werd gebouwd. Deze poort van de eerste ommuring, ook wel aangeduid als Lovense- of Gevangen Poort, stond in de Hinthamerstraat, hoek Korte Waterstraat.

Een deel van de noordelijke stadspoorttoren bevindt zich nog in de panden voor de hoek met de Korte Waterstraat. In het dak en de hoeketalage is die duidelijk te herkennen. In de bestrating (links en rechts) is in de zwarte beklinkering de oude torenvorm nog te zien. Na de eerste stadsuitbreiding werd de Leuvense Poort een binnenpoort en bestemd tot gevangenis. Op bevel van Napoleon omstreeks 1810 afgebroken omdat hij er met zijn leger niet vlot doorheen kon. De poort was nog in gebruik als gevangenis.

In het plaveise…

De Leuvense Poort was één van de vijf stadspoorten van de vestingwerken in 's-Hertogenbosch in de stadmuur die voor 1225 werd gebouwd. Deze poort van de eerste ommuring, ook wel aangeduid als Lovense- of Gevangen Poort, stond in de Hinthamerstraat, hoek Korte Waterstraat.

Een deel van de noordelijke stadspoorttoren bevindt zich nog in de panden voor de hoek met de Korte Waterstraat. In het dak en de hoeketalage is die duidelijk te herkennen. In de bestrating (links en rechts) is in de zwarte beklinkering de oude torenvorm nog te zien. Na de eerste stadsuitbreiding werd de Leuvense Poort een binnenpoort en bestemd tot gevangenis. Op bevel van Napoleon omstreeks 1810 afgebroken omdat hij er met zijn leger niet vlot doorheen kon. De poort was nog in gebruik als gevangenis.

In het plaveisel zien wij de contouren van deze stadspoort. Overal in de stad zijn de bij opgravingen gevonden muurresten, op deze wijze aangeduid. Een reliëf in de muur geeft aan hoe de poort er ongeveer heeft uitgezien. Een toren is nog zichtbaar in de winkel op de hoek met de Korte Waterstraat en steekt boven het dak uit. Deze poort is eeuwen lang in gebruik geweest als gevangenenpoort en in 1813 afgebroken.

De naam verwijst naar de hoofdsteden van het hertogdom Brabant; de twee andere poorten heten dan ook de Brusselse en de Antwerpse poort. Het verhaal gaat dat de hertog indertijd die steden heeft gedwongen om mee te betalen aan de bouwkosten; leuk om te vertellen aan Belgisch gasten.

Locatie