Clarissenklooster Sint-Josephsberg

In Megen staan twee kloosters, het patersklooster van de Minderbroeders Franciscanen en het nonnenklooster van de zusters Clarissen. Dit zijn de enige kloosters in de gemeente Oss die nog in gebruik zijn.

In 1717 vonden de Clarissen onderdak in Megen nadat zij uit Boxtel werden verdreven. Zij begonnen in 1721 met de bouw van het klooster. Het werd gebouwd op de fundamenten en binnen de gracht van het voormalige kasteel van de graven van Megen, dat in 1581 verwoest werd. Onder Napoleon werd het klooster tot staatseigendom verklaard en mochten er geen nieuwe kloosterlingen intreden. Pas in 1896 mochten de zusters hun klooster terugkopen van de staat. Bij de bouw van een nieuwe kapel werden de fundering van het middeleeuwse kasteel gevonden. Deze fundering werd gesloopt en de oude bakstenen werden verwerkt in de kapel.

Bezoekersinformatie
Het rooms-…

In Megen staan twee kloosters, het patersklooster van de Minderbroeders Franciscanen en het nonnenklooster van de zusters Clarissen. Dit zijn de enige kloosters in de gemeente Oss die nog in gebruik zijn.

In 1717 vonden de Clarissen onderdak in Megen nadat zij uit Boxtel werden verdreven. Zij begonnen in 1721 met de bouw van het klooster. Het werd gebouwd op de fundamenten en binnen de gracht van het voormalige kasteel van de graven van Megen, dat in 1581 verwoest werd. Onder Napoleon werd het klooster tot staatseigendom verklaard en mochten er geen nieuwe kloosterlingen intreden. Pas in 1896 mochten de zusters hun klooster terugkopen van de staat. Bij de bouw van een nieuwe kapel werden de fundering van het middeleeuwse kasteel gevonden. Deze fundering werd gesloopt en de oude bakstenen werden verwerkt in de kapel.

Bezoekersinformatie
Het rooms-katholieke Clarissenklooster is niet vrij toegankelijk omdat het in gebruik is door de zusters Clarissen, een gemeenschap van 22 zusters. Aan de poort staat informatie over de gebedsvieringen van de zusters waarin zij belangstellenden uitnodigen daarin te participeren en zo het klooster te leren kennen.

Openingstijden

  • Het rooms-katholieke Clarissenklooster is niet vrij toegankelijk omdat het in gebruik is door de zusters Clarissen, een gemeenschap van 22 zusters.

Locatie