Sterrenwacht Halley

Een belangrijke doelstelling van de vereniging is het populariseren van de sterrenkunde en die wordt door haar leden van begin af aan in de praktijk gebracht: twee keer per maand een open avond voor het publiek, talrijke ontvangsten en rondleidingen van scholen en andere groepen, meerdere cursussen per jaar, lezingen, planetariumvoorstellingen, jeugdmiddagen en andere jeugdactiviteiten enz.

Openingstijden
Kijk voor de actuele openingstijden van Sterrenwacht Halley op de website. 

Locatie