Willibrordcentrum

Het Willibrordcentrum is een ontmoetingsplaats, gelegen naast de Heeswijkse kerk. Het Willibrordcentrum heeft geen betaalde krachten; ongeveer 30 vrijwilligers dragen zorg voor een goed verloop van alle activiteiten. Het centrum heeft voor iedere sociaal-culturele activiteit een passende ruimte. Een ontmoetingsplek, waar iedere bezoeker welkom is. Dat is de gedachte achter dit centrum, dat in 2016 is uitgebreid en gerenoveerd.

Sinds 2012 is het centrum verzelfstandigd in de vorm van een stichting, waardoor allerlei nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld en door de recente uitbreiding zijn de mogelijkheden nog talrijker. De verschillende ruimtes zijn zeer geschikt voor een breed scala van sociaal culturele activiteiten.

Openingstijden
Kijk voor de actuele openingstijden van het Willibrordcentrum op de website.

Locatie