San Salvatorkerk

Orthen is ouder dan Den Bosch. Drie-en-een-halve eeuw vóór deze stad werd gesticht, komen we Orthen al tegen: in 815 krijgt de Abdij Lorsch er grond geschonken. Na de stichting van Den Bosch moesten de Bosschenaren voor de vervulling van hun kerkelijke plichten nog steeds naar Orthen toe. Pas in 1413 zou Den Bosch (dat vanzelfsprekend al eigen kerken en kapellen bezat) pas een eigen parochie gaan vormen, onafhankelijk van Orthen.
De oudste kerk van Orthen was toegewijd aan Sint Salvator. Tijdens de Ta…

Orthen is ouder dan Den Bosch. Drie-en-een-halve eeuw vóór deze stad werd gesticht, komen we Orthen al tegen: in 815 krijgt de Abdij Lorsch er grond geschonken. Na de stichting van Den Bosch moesten de Bosschenaren voor de vervulling van hun kerkelijke plichten nog steeds naar Orthen toe. Pas in 1413 zou Den Bosch (dat vanzelfsprekend al eigen kerken en kapellen bezat) pas een eigen parochie gaan vormen, onafhankelijk van Orthen.
De oudste kerk van Orthen was toegewijd aan Sint Salvator. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is hij verwoest, maar toch weer herbouwd. In 1673 zou de kerk gesloopt worden. Want sinds 1629 (de verovering van Den Bosch door de Staatsen) was het ook in Orthen verboden de katholieke godsdienst uit te oefenen. Toch kwam er in Orthen een schuurkerk; daar werd in het geheim de mis opgedragen voor de inwoners van Orthen en Engelen. Daarom lag deze kerk ook niet midden in Orthen, maar een eind in de richting van Engelen. Toen deze „ondergrondse” kerk weer legaal werd, bleef men in hetzelfde gebouw kerken. Bij een brand die Orthen in 1886 trof, werden de kerk en een aantal huizen geheel verwoest. Het jaar daarop, in 1887, werd een nieuwe kerk in gebruik genomen; deze stond op dezelfde plaats als de kerk die was verbrand. Kerk en parochie waren aan de heilige Lambertus gewijd.

Door de uitbreidingen van Orthen in de periode na de Tweede Wereldoorlog lag de kerk nog minder centraal in de leefgemeenschap. Daarom werd besloten tot de bouw van een nieuwe kerk. Deze zou weer ongeveer komen op de plaats waar de oude Sint Salvator stond. De naam „Lambertus” werd vervangen door de oude naam, maar wel met een Italiaanse invloed: San Salvator.

Op 22 mei 1955 legde de Bossche bisschop mgr. Mutsaerts de eerste steen. Op 2 juni 1956 is de kerk, gebouwd naar een ontwerp van Bossche architect Paul de Graaf, in gebruik genomen. Onder leiding van bouwpastoor Schouten was het een kerkgebouw met een wat revolutionaire opzet geworden. Het was een open kerk, veel meer dan andere kerken een gemeenschapsruimte. Vier jaar later werd er boven de hoofdingang een beeld geplaatst, vervaardigd door de beeldhouwer Theo Reusing. Het beeld stelt Christus voor als Salvator, Verlosser.

Openingstijden

Kijk voor de actuele openingstijden van de San Salvatorkerk op de website.

Locatie