Muzelinck centrum voor kunsten en basting

“Kunst en cultuur, omdat het moet”. Muzelinck zet kunst en cultuur in als middel om jezelf te ontwikkelen (kunst- en cultuureducatie, talentontwikkeling), om vat te krijgen op je omgeving en deze mee vorm te geven, om verbindingen te leggen in de samenleving (cultuurparticipatie) en daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de lokale gemeenschap (kunst en samenleving, gezondheid en economie).
Muzelinck erkent de intrinsieke waarde van kunst en draagt bij aan (de ontwikkeling van) de waardering hiervan en van zijn (amateur-)beoefenaars in de regio.

Openingstijden

Bekijk de actuele openingstijden op de website 

Locatie