Dierenpark Zie-ZOO

Dierenpark Zie-ZOO onderscheidt  zich omdat het laat zien dat een dierentuin verschillende maatschappelijke functies kan vervullen. De bescherming van wilde diersoorten en instandhouding van de biodiversiteit staat daarbij centraal. Dierenpark Zie-ZOO is uniek voor Nederland op o.a. de volgende punten:

Budget ZOO
Dierenpark Zie-ZOO bestaat uit een samenwerkingsverband tussen Dierenpark Zie-ZOO BV en Stichting Zie-Zoö. Stichting Zie-Zoö heeft als taak het verzorgen van de dieren. De stichting is niet gericht op het maken van winst en werkt met vrijwilligers, donateurs en stagiares. Het werk van de stichting kan worden geholpen door adoptie van een dier of door giften. Stichting Zie-Zoö is een algemeen nut beogende instelling. Dierenpark Zie-ZOO BV zorgt voor de exploitatie van het park en de ZorgZOO. Toegangsprijzen voor bezoekers worden zo laag mogelijk gehouden.

Educatieve ZOO
De educatiev…

Dierenpark Zie-ZOO onderscheidt  zich omdat het laat zien dat een dierentuin verschillende maatschappelijke functies kan vervullen. De bescherming van wilde diersoorten en instandhouding van de biodiversiteit staat daarbij centraal. Dierenpark Zie-ZOO is uniek voor Nederland op o.a. de volgende punten:

Budget ZOO
Dierenpark Zie-ZOO bestaat uit een samenwerkingsverband tussen Dierenpark Zie-ZOO BV en Stichting Zie-Zoö. Stichting Zie-Zoö heeft als taak het verzorgen van de dieren. De stichting is niet gericht op het maken van winst en werkt met vrijwilligers, donateurs en stagiares. Het werk van de stichting kan worden geholpen door adoptie van een dier of door giften. Stichting Zie-Zoö is een algemeen nut beogende instelling. Dierenpark Zie-ZOO BV zorgt voor de exploitatie van het park en de ZorgZOO. Toegangsprijzen voor bezoekers worden zo laag mogelijk gehouden.

Educatieve ZOO
De educatieve functie van Dierenpark Zie-ZOO is erg belangrijk en gaat veel verder dan alleen maar het tentoonstellen van de verschillende diersoorten. Het park wil een verhaal vertellen met als “rode draad” het centrale thema: 7 werelddelen met de daarbij behorende biodiversiteit. Bij Dierenpark Zie-ZOO zie je exotische dieren die je in Nederlandse dierentuinen vaak niet tegenkomt.

Groene ZOO
Dierenpark Zie-ZOO heeft de ambitie om Hét Groene Dierenpark te worden. Dierenpark Zie-ZOO gebruikt zoveel mogelijk groene energie (zonnepanelen, aardwarmte, LED-verlichting) en doet veel aan recycling (scheiden van afval, hergebruik van materialen).

Sociale ZOO
Dierenpark Zie-ZOO is een niet commerciële organisatie en heeft een belangrijke sociale functie gekregen binnen de regionale samenleving.

ZorgZOO
Dierenpark Zie-ZOO is de eerste echte “ZorgZOO” van Nederland en is gespecialiseerd in het bieden van zorg aan mensen met autisme.

Openingstijden
Kijk voor de actuele openingstijden van Dierenpark Zie-ZOO op de website.

Locatie