't Hofje Boxtel

Gelegen aan de Boxtelse Markt, direct naast het gemeentehuis, ligt ’t Hofje, een uit 1646 stammend pandje. Dankzij het testament van Magdalena van der Stappen wordt er vanaf het midden van de zeventiende eeuw tot 1969 huisvesting verleend aan bejaarde, arme vrouwen, vroeger ook wel ‘schaemele vrouwen’ genoemd. Het witte huisje vormt eeuwenlang een veilig onderkomen voor vrouwen die met weinig middelen rond moeten komen of bewust kiezen voor een sober leven. Tegenwoordig is Historisch Museum Pieter Dorenbosch in het pand gevestigd.

Locatie