Sint Annabos | wijstgronden

Ooit stroomde de Maas door het oergebied. Maar door een breuk in de aardkorst kwam de bodem steeds meer omhoog. Hierdoor werd de Maas naar het oosten gedrukt en kwam het land hoger te liggen. Dat hoge stuk land heet een horst. Vandaar de naam Maashorst. Het lager gelegen gebied wordt een slenk genoemd. 

Inmiddels kan je het hoogteverschil niet meer zien, maar de bodem laat nog wel sporen van de breuk zien. Op de horsten zie je grind en soms grote keien liggen. In de ijstijd zijn deze afgezet door de toen nog breed meanderende Maas. De slenken herken je aan fijn dekzand.

Aan de westkant van het oergebied lig…

Ooit stroomde de Maas door het oergebied. Maar door een breuk in de aardkorst kwam de bodem steeds meer omhoog. Hierdoor werd de Maas naar het oosten gedrukt en kwam het land hoger te liggen. Dat hoge stuk land heet een horst. Vandaar de naam Maashorst. Het lager gelegen gebied wordt een slenk genoemd. 

Inmiddels kan je het hoogteverschil niet meer zien, maar de bodem laat nog wel sporen van de breuk zien. Op de horsten zie je grind en soms grote keien liggen. In de ijstijd zijn deze afgezet door de toen nog breed meanderende Maas. De slenken herken je aan fijn dekzand.

Aan de westkant van het oergebied ligt een van de grootste breuken: de Peelrandbreuk. Langs de Peelrandbreuk zijn veel wijstgronden te vinden. Dit zijn hooggelegen, drassige gebieden waar het ijzerrijke grondwater als kwel omhoog komt. Een zeldzaam fenomeen dat nergens in Europa zo goed zichtbaar is als hier in De Maashost.

Trek stevige wandelschoenen aan en beleef deze bijzondere natuurparel!

Ommetje Knuppelbrug
De Raktse Beemden zijn onderdeel van de Wijstgronden Uden. Dit natuurgebied langs de Peelrandbreuk wordt gekenmerkt door smalle, drassige weilandjes met elzensingels. Zo’n landschap is kenmerkend voor natte zandgronden. In december 2018 werd er een knuppelbrug van 100 meter geopend. Met deze brug werd het mogelijk om twee ommetjes te maken bij het Sint Annabosje. Meer mensen kunnen hierdoor genieten van de wijsgronden en (in het juiste seizoen) van de bloemenpracht. Volg je oerinstinct en ga!

Contact

Karperdijk 12
5406 PH Uden
Plan je route

Locatie