Citadel

In de tijd dat de protestantse Frederik Hendrik van Oranje s-Hertogenbosch bezette is tussen 1637 en 1642 in opdracht van de Raad van State een fort gebouwd. Tijdens de bouw werden de plannen steeds meer uitgebreid en uiteindelijk groeide het fort uit tot een vijfhoekige schans met Bastions en rondom een brede gracht.

Het fort werd genoemd naar de zoon en schoondochter van Frederik Hendrik. Fort Willem Maria…

In de tijd dat de protestantse Frederik Hendrik van Oranje s-Hertogenbosch bezette is tussen 1637 en 1642 in opdracht van de Raad van State een fort gebouwd. Tijdens de bouw werden de plannen steeds meer uitgebreid en uiteindelijk groeide het fort uit tot een vijfhoekige schans met Bastions en rondom een brede gracht.

Het fort werd genoemd naar de zoon en schoondochter van Frederik Hendrik. Fort Willem Maria, sinds de inval van de Fransen beter bekend onder de naam Citadel. De Sint Pieterskerk en de huizen rondom werden afgebroken om de stad zelf onder controle te houden. Daardoor kreeg het fort al snel door de Bosschenaren een bijnaam: ‘Fort Papenbril’. De Citadel had namelijk de functie om Den Bosch te verdedigen tegen de Spanjaarden. Maar de bijnaam is ontstaan omdat de Citadel ook een andere functie op zich nam. Namelijk om de katholieke Bosschenaren (de Papen) onder de duim te houden.

Later tussen eind 18e eeuw werd er een hoofdgebouw gebouwd, wat de functie kreeg als militaire gevangenis en nog weer later als kazerne. Door de verbreding van de Zuid Willemsvaart werd er één bastion van de Citadel afgebroken. Na een restauratie aan de Citadel tussen 1983 en 1985 werd er het rijksarchief van Noord Brabant gevestigd. Tegenwoordig het Brabant Historisch Informatie Centrum, aangevuld met een digitaal archief op internet.

Openingstijden

Kijk voor de actuele openingstijden van de Citadel op de website.

Locatie