Sint Agathakerk

Eeuwenlang is de heilige Agatha al met Boekel verbonden. In het jaar 1358 werd er al een kapel gesticht die haar naam droeg. Boekel was toen nog geen zelfstandige parochie maar viel onder de parochie van St.-Petrus te Uden.   

In het jaar 1627 kreeg de kapel enkele pastorale rechten en in het jaar 1677 werd Joannes de Goeij de eerste echte pastoor van de zelfstandige parochie Boekel. In 1766 werd de middeleeuwse kapel, inmiddels tot parochiekerk verheven, belangrijk uitgebreid vanwege het groeiend aantal inwoners.

Rond het jaar 1830 was het inwonertal van Boekel zodanig toegenomen dat vergroting van de toenmalige kerk niet meer afdoende zou zijn: een compleet nieuwe kerk werd gebouwd. Op 6 augustus 1832 zegende Deken A. van Vugt de nieuwe kerk in.  

Op 11 oktober 1915 arriveerde benoemd pastoor Josephus de Raad Boekel en scheen tranen in zijn ogen gehad te hebben toen hij zijn toekomstige kerk zag. 

Locatie